Lerjord är även en ålderdomlig benämning på aluminiumoxid.

Lerjordar kallas de jordarter som får sina viktigaste egenskaper från lerpartiklarna. Då leret redan vid små kvantiteter får en relativt stor inverkan på markens egenskaper, kan en lerjord innehålla så lite som 12 % ler.

En plogfåra i lerjord.

Klassifikationer redigera

Viktprocenten avser en helt torr jord.