Diagram är en grafisk framställning av siffermässiga samband eller funktionssamband mellan olika variabler.

Vanliga typerRedigera

 
Stapeldiagram

Det finns ett antal olika diagramtyper:

Diagram för särskilda syftenRedigera

  • Sociogram visar sambanden mellan individer i en social grupp

Huvudsakliga diagramtyperRedigera

Dessa diagramtyper finns som ett minimum:

  • Övriga typer: