En valenselektron är en elektron i atomens yttersta skal (valensskalet). Antalet valenselektroner har stor betydelse för vilka kemiska föreningar atomen kan ingå i, det vill säga antalet bestämmer atomslagets kemiska egenskaper. Se periodiska systemet. Syre har sex och klor har sju valenselektroner. I det periodiska systemet finns grupper och perioder. Grupperna anger antalet valenselektroner. Exempelvis har alla ämnen i grupp 1 en valenselektron. Som flest kan det finnas åtta valenselektroner i det yttersta skalet.

Huvudvalensbindningar är bindningar mellan atomer i en molekyl och bivalensbindningar är bindningar mellan olika molekyler. Huvudvalensbindningarna är kovalenta bindningar. Dessa är starka och kan endast brytas genom kemiska reaktioner. Bivalensbindningarna är också av elektrisk natur och orsakas av van der Waals-krafter. Bivalensbindningarna är svaga.