Väte-elektroden är en elektrod som används som standardreferens för elektrodpotential. Den består av en metalltråd, som på galvanisk väg överdragits med ren platina, och är nedsänkt i ett kärl med en vätska som hos standardelektroden har vätejonaktiviteten = 1, det vill säga pH = 0. Tråden är omspolad av vätgas (hydrogen) som hos standardelektroden har trycket 100 kPa (1 bar, tidigare 1 atmosfär). Vid denna elektrod sker halvreaktionen

H+(aq) + e(aq) ½H2(g)

där jämviktskonstanten blir

där

(H+) = vätejonsaktiviteten

(e) = elektronaktiviteten

PH2 = partialtrycket av vätgas (i bar eller atm)


I logaritmisk form blir K

log K = log (H+) + log (e) −log (PH2) = 0

pH = −log (H+) och pE = −log (e) kan uttrycket också skrivas

−pH − pE − log (PH2) = 0

d.v.s.

pE + pH + log (PH2) = 0
pE = −pH − log log (PH2)


När väte-elektroden används som standardreferens vid elektrodpotential är pE = 0.

Se ävenRedigera