Västra Hisings härad (Norska Hisingen fram till 1681), var ett härad i södra Bohuslän beläget på Hisingen. Tingsplats var Bärby i Säve socken. Häradets areal uppgick till 175 kvadratkilometer. Tingsställe var tidigt ambulerande, och mellan 1705 och 1763 Vedbacka i Rödbo socken, därefter flyttade den till Kungälv för att 1798 flytta till Bärby, där också några ting hållits under tidigt 1700-tal. Tingsstället flyttade 1888 till Göteborg.

Västra Hisings härad
Härad
Land Sverige Sverige
Län Göteborgs och Bohus län
Landskap Bohuslän
Socknar Backa

Björlanda
Rödbo
Säve
Torslanda
Öckerö

Vette häradTanums häradBullarens häradKville häradSörbygdens häradTunge häradSotenäs häradStångenäs häradLane häradOrusts västra häradOrusts östra häradTjörns häradInlands Fräkne häradInlands Torpe häradInlands Nordre häradInlands Södre härad

Västra Hisings härads läge (klickbar karta)

Namnet redigera

Ortnamnet skrevs på 1200-talet Hísing. Det anses vara avlett av stammen hiʹs med betydelsen "klyva", "skära av" eller "skilja" och tros syfta på "den från fastlandet avskurna ön".[1]

Socknar redigera

Geografi redigera

Häradet gränsar i norr till Inlands Nordre härad och Kungälv, i öster till Ale och Vättle härader i Älvsborgs län, i söder mot Göteborg, Askims och Östra Hisings härader.[2] Till Älvsborgsfjorden når häradet fram endast med en smal kil mellan Lundby sockens östra och västra del. Till havet - det öppna Kattegatt - når häradet fram i väster och sydväst. Häradets största längd är 3 mil i riktning norr—sydväst, om de yttersta öarna medräknas. Minsta bredden är 3 kilometer, från nordväst till sydost.[3]

Häradet är främst låglänt, men i väster är den bohuslänska landskapstypen med bergplatåer - 30-40 meter höga - och dalgångar vanligast. De större dalgångarna på Hisingen går generellt från norr till söder, medan de mindre dalgångarna går i riktning öster till väster. I öster, främst nordost, går genom häradet ett par åsar i nordsydlig riktning, med sin största höjd i norr. Häradets högsta punkt är troligen den höjd på 114 meter som ligger på den östra åsens norra del. På den östligaste åsen ligger Rönnängs slätt, förr exercisplats för Göta artilleriregemente. En jämn, låg lerslätt breder ut sig mellan denna östliga ås och Göta älv. Den följer hela Hisingens östra sida och är cirka 1,5 mil lång. Väster om denna längdås går Kvilledalen tvärs över Hisingen, från norr till söder och binder samman slättlanden utmed Göta älv i söder och Nordre älv i norr. Berggrunden utgörs av grå gnejs i väster, med brant stupning. Gnejsgranit dominerar i den östra delen. Ytan i de två västligaste socknarna, Öckerö och Torslanda, utgörs till 75% av kala gnejs-klippor. Berggrunden österut är mer jordtäckt.[3]

I Säve socken intill Nordre älv ligger borgruinen Ragnhildsholmen (Nyklaborg).[4] Senare sätesgårdar var Bäckebols säteri i Backa socken,[5] Hökälla säteri i Säve socken[6][7] och Ellesbo herrgård i Rödbo socken.[8]

Vid häradets tingsställe Bärby fanns ett gästgiveri.[9][10]

Historia redigera

I mitten av 1200-talet delades det norska Hisings skeppsreda. Lundby och Tuve socknar överfördes från det norska Älvsyssel till det svenska Västergötland. Därefter kom ön Hisingen att delas mitt itu av riksgränsen i cirka 400 år tills Bohuslän erövrades av Sverige 1658. Norska Hisingen blev Västra Hisings härad i Bohuslän medan Svenska Hisingen blev Östra Hisings härad i Västergötland.

Län, fögderier, domsagor, tingslag och tingsrätter redigera

Häradet hör sedan 1998 till Västra Götalands län, innan dess från 1680 till Göteborgs och Bohus län, före 1700 benämnd Bohus län. Kyrkligt tillhör församlingarna Göteborgs stift

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

 • 1686-1739 Västra Hisings fögderi
 • 1740-1917, 1946-1990 Göteborgs fögderi
 • 1918-1945 Inlands fögderi

Häradets socknar tillhörde följande domsagor, tingslag och tingsrätter:

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ Hisingen, Nationalencyklopedin (läst 21 maj 2016)
 2. ^ Sverige : Geografisk beskrivning, [under medverkan av flera författare], del 4, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län, Otto Sjögren, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1933, s. 33
 3. ^ [a b] Sverige: Geografisk-topografisk-statistisk beskrivning, [under medverkan av flera författare], Tredje delen, Älvsborgs, Skaraborgs samt Göteborgs och Bohus län, Otto Sjögren, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1921, s. 844ff
 4. ^ Nyklaborg i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 5. ^ Bäckebol, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 6. ^ Hökälla, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 7. ^ Hökälla i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 8. ^ Bo Björklund: Kilanda - Ekman, von Schéele, Klingspor, Älvängen 2010, ISBN 978-91-633-7367-1 sid 143
 9. ^ Bärby, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 10. ^ Bärby i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870

Webbkällor redigera

Tryckta källor redigera

Externa länkar redigera

 • Vestra Hisings härad i C.M. Rosenberg (1882–1883). Geografiskt-statistiskt handlexikon över Sverige. Stockholm: A.V. Carlsons förlag.
 • Hisingen i C.M. Rosenberg (1882–1883). Geografiskt-statistiskt handlexikon över Sverige. Stockholm: A.V. Carlsons förlag.
 • Hisingen i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870