Värtans station är en sedan år 1913 nedlagd station på Värtabanan i Stockholm med adress Värtans Stationsväg 4. Stationshuset uppfördes 1882 efter ritningar av Statens Järnvägars arkitektkontors chefsarkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd. Fastigheten är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm, vilket är det starkaste skyddet och innebär "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden".[1]

Värtans stationshus 2006.

HistorikRedigera

 
Värtans stationshus 2018.

I begynnelsen var stationshuset inrymt i en liten trävilla ungefär vid nuvarande Sandhamnsplan. Kort efter att Värtabanan invigdes 1882 ersattes villan med det nuvarande stationshuset i tegel.

Huskroppen påminner om ett litet franskt vinslott med höga, tornliknade tak. Entrén till biljetthallen är indragen under andra våningens balkong. Teglets röda kulör kontrasteras av hörnlisener och fönsteromfattningar i ljus puts. På stationshusets andra våning hade stinsen en stor våning. Han var också Värtans postmästare.

Sedan Värtabanans persontrafik upphörde 1913 blev stationshuset överflödigt när bara godstrafiken fanns kvar. På 1970-talet fungerade stationshuset som postkontor. Svenska Järnvägsklubben huserade en period i huset. Idag är huset ett kontorshus. På motsatt sida järnvägen återfinns Tull- och hamnkontorets byggnad. Sedan maj 2000 är fastigheten ett lagskyddat byggnadsminne.[2]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera