Kommunalhuset är en tidigare förvaltningsbyggnad vid Södra Hamnvägen 42-44 i Värtahamnen i Stockholm. Mellan åren 1905 och 1934 var Värtans brandstation inhyst i byggnaden.

Kommunalhuset från 1905 vid Värtahamnen i december 2011.

BeskrivningRedigera

 
Huset under uppförande
 
En väderbiten Sankt Erik omgiven av blåstång ovanför husets portal

Värtahamnen anlades 1879-1886 efter att staden köpt upp mark i syfte att skapa en hamn för kol och annat skrymmande gods. Järnväg för gods- och persontrafik drogs fram genom Värtabanan där Värtans station invigdes 1882. Värtahamnen utvidgades och fördjupades successivt under 1900-talets början, och 1903 invigdes det närbelägna koleldade Värtaverket.[1]

1905 lät staden byggmästaren Alfred Johansson uppföra en ny förvaltningsbyggnad i hamnen. Den putsade jugendbyggnaden i två våningar med urförsedd takryttare ritades av Georg Ringström som var arkitekt vid Stockholms stads byggnadskontor. Förutom tull- och hamnkontor innehöll Kommunalhuset även polis, brandkår och bostäder för hamnanställda.[2] Porten på den södra sidan omges av två fasces i huggen sten, medan huvudporten på norra sidan krönts med Sankt Erik bland blåstång.

Byggnaden är grönklassad av Stockholms stadsmuseum och anses av museet således ha ett högt kulturhistoriskt värde.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Stockholms Hamnar - Värtahamen
  2. ^ SSM:s inventering av Värtahamnen (1986)

Externa länkarRedigera