Utö skjutfält 2009

Utö skjutfält, är ett militärt övningsfält på Utö i Stockholms skärgård. Skjutfältet används främst av Första amfibieregementet (Amf 1). Skjutfältet var tidigare pansarskjutfält åt Södermanlands regemente (P 10) och Göta livgarde (P 1). När P 10 lades ner 2005 övergick skjutfältet till Första amfibieregementet (Amf 1).