Ungt Val var ett samarbete mellan kvällstidningen Aftonbladet och communityt LunarStorm, som i korta drag går ut på att få yngre människor mer intresserade av politik.

Tillsammans har de båda parterna bildat sidan Ungtval.se; en Internetsida där medlemmar i LunarStorm kan diskutera självvalda eller av andra valda ämnen (till exempel försvarsmakten, miljö, skatter eller jobb) samt ta del av politisk information och nyheter.

I och med valet 2006 propagerade man starkt för sitt Ungt Val 2006, i vilket medlemmarna själva fick ta ställning till vilket parti de ville rösta på. Resultatet blev som följer:

Valresultat i 2006 års Ungt ValRedigera

Parti Procent röster 2006 Procent röster 2002 Minskning/ökning jämfört med 2002 (%-enheter)
Moderaterna 21,7 20,1 +1,6
Socialdemokraterna 20,8 29,3 -8,5
Sverigedemokraterna 11,9 3,8 +8,1
Folkpartiet 8,4 4,8 +3,6
Miljöpartiet 8,3 10,2 -1,9
Vänsterpartiet 7,4 16,4 -9,5
Övriga partier 5,8 ¹ ²
Centerpartiet 4,9 6,1 -1,2
Piratpartiet 4,7 ¹ ²
Kristdemokraterna 2,6 5,9 -3,3
Nationaldemokraterna 2,1 ¹ ²
Feministiskt initiativ 0,9 ¹ ²
Junilistan 0,6 ¹ ²
Totalt³
M+Fp+C+Kd¹¹ 37,6 36,9 +0,7
S+Mp+V 36,5 55,9 -19,4
Övriga icke samarbetande partier¹² 26 3,4 +12,6

¹=Partiet ställde inte upp i valet 2002.

²=Jämförelse ej möjlig, då partiet ej ställde upp i valet 2002.

³=Summan av alla röster blir 101%, vilket Ungtval.se uppger.

¹¹=Till riksdagen gäller den så kallade fyraprocentsspärren, vilket innebär att Kristdemokraterna inte skulle ha kommit in i riksdagen med detta valresultat. Då skulle den borgerliga alliansen fått 35,0% av rösterna; d.v.s. S+Mp+V skulle fått fler röster, samtidigt som inget av blocken skulle ha fått egen majoritet i och med att Sverigedemokraterna och Piratpartiet skulle ha kommit in i riksdagen.

¹²=Här ingår bland annat partier som Socialistiska partiet, Kommunistiska partiet, Enhet och Sjukvårdspartiet.

Se ävenRedigera