Ulrik Gottlieb Ehrenbill

svensk sjömilitär och tjänsteman

Ulrik Gottlieb Ehrenbill, född 17 december 1733, död 8 januari 1795, var en svensk sjömilitär och tjänsteman.

Han föddes i Karlskrona som son till kommendörkapten Lars Ehrenbill och hans hustru Juliana Charlotta Henck. Både modern och faderns släkt var full av sjöofficerare, och Ehrenbill kom i likhet med sina båda äldre bröder att hamna på den karriärbanan. 1745 blev han kadett vid volontärregementet i Karlskrona och 1754 fick han anställning som arklimästare vid amiralitetet. 1756 avlade Ehrenbill officersexamen och blev 1759 löjtnant. Under tiden 1756-1761 var Ehrenbill i fransk örlogstjänst och deltog i två sjödrabbningar. 1761 utnämndes han till kapten vid arméns flotta 1761–1762 deltog Ehrenbill i pommerska kriget. 1766 blev han varvskapten vid Stockholmseskadern och 1779 tygmästare åt flottan. 1774 utnämndes han till överstelöjtnant i armén och 1777 till överste och sekundchef för galäreskadern. Ehrenbills tjänstgöring vid galärvarvet i Stockholm har apostroferats av Bellman i sången "I Galer-skjulet" 1788 där en vers lyder: "med yxan timra din galer, Och se på Ehrenbill och Fries!"

1788 utsågs Ehrenbill till landshövding i Uppsala län, varifrån han 1792 förflyttades för att bereda plats åt Elis Schröderheim, som tidigare varit tillförordnad landshövding i Uppsala en ordinarie plats. I stället utsågs han till president i Statskontoret, men började bli alltmer sjuklig, och från 1794 var hans arbetskraft bruten, och han avled kort efter nyåret året därpå.

KällorRedigera

  • Sundquist, Nils; Tjernberg Anna-Märta (1953). Ståthållare och landshövdingar i Uppsala län under 350 år: en krönika i bild och ord. Uppsala. Libris 3100572