Uddo Rudolf Jacobson, född 31 maj 1886 i Ramsele, död 22 augusti 1957 i Vilhelmina, var en svensk riksdagspolitiker.

Jacobson tillhörde Socialdemokraterna och var från 1937 riksdagsledamot i Andra kammaren, där han representerade sitt parti i Västerbottens läns valkrets.

Som riksdagsledamot deltog Jacobson i flera utredningar, speciellt i frågor som gällde kronotorparnas rättigheter och ägostyckningsinnehavarnas servitutsrätt. Han gjorde också aktiva insatser för bättre kommunikationer i Lappmarken. "Han var inte god att tas med då han tyckte sig möta oförståelse och okunnighet inför Norrlands, framför allt Lappmarkens problem", skrev Tage Erlander i sitt minnesord över Uddo Jacobson.

Jacobson verkade också på många områden i det kommunala livet.