Ej att förväxla med Trygg-Hansa-huset.

Trygghuset är en byggnad vid Birger Jarlsgatan 32 nära HumlegårdenÖstermalm i Stockholm. Fastigheten, Sparbössan 1, är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm vilket innebär att den representerar ”synnerligen höga kulturhistoriska värden”.[1]

Trygghuset 2007

Historik

redigera

Byggnaden ritades av arkitekten och professorn Erik Lallerstedt. Huset stod färdigt 1910 och huvudkontor för det nystiftade försäkringsbolaget Svenska Lifförsäkringsanstalten Trygg, och blev efter uppgåendet i Hansa-koncernen 1971 kontor för Trygg-Hansa. Det är en stilmässig blandning av jugend och nationalromantik. Fasaden är utförd i helsingborgstegel och granit från Hunnebostrand samt infällda kakelplattor.

Byggnaden har en magnifik entré i hörnet Birger Jarlsgatan och Engelbrektsgatan och gaveln kröns av Carl Eldhs relief med bolagets namn. Tornhuven var ursprungligen klädd i glaserat tegel. På den överbyggda gården förlades bolagets glasövertäckta expeditionshall. Den kraftfullt sammanhållna byggnaden var tänkt att uttala monumentalitet och soliditet.[2]

I en lägenhet i fastigheten bodde under tidigt 1900-tal fil. Dr. Emil Hultberg, en av sin tids största svenska konstsamlare. I Svenska Hem kunde man år 1936 läsa att Hultbergs våning var att betrakta som "ett privathem med konstsamlingar, vilkas värde knappast torde överträffas i vårt land och vilka omspänna de flesta grenar av den bildande konsten, litteraturen och konsthantverket"[3].

Byggnaden, som ägs och förvaltas av Humlegården Fastigheter AB, går i dag under namnet T-House[4].

Referenser

redigera

Andersson, Henrik O.; Bedoire, Fredric (1977) [1973]. Stockholms byggnader: en bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm (3). Stockholm: Prisma. Libris 7406664. ISBN 91-518-1125-1 

Externa länkar

redigera