Trotyl (TNT eller Trinitrotoluen), 2,4,6-trinitrotoluen, CH3C6H2(NO2)3, är ett explosivt fast ämne med gulaktig färg, och används som militärt sprängämne. Det kan smältas och gjutas på ett säkert sätt. Föreningen framställs genom att toluen nitreras från vilket alternativnamnet Trinitrotoluol kan härledas.

Trotyl
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn2-metyl-1,3,5-trinitrobensen
Övriga namnTNT, Trinitrotoluen, Trotyl, Trinitrotoluol, Tritolol, Triton, Trotol, 2,4,6-Trinitrometylbensen, 2,4,6-Trinitrotoluen
Kemisk formelCH3C6H2(NO2)3
Molmassa227,13 g/mol
UtseendeBlekgul, fast form
CAS-nummer118-96-7
SMILESCc1(N(O)O)cc(N(O)O)cc(N(O)O)c1
Egenskaper
Densitet1,654 g/cm³
Löslighet (vatten)0,13 g/l
Smältpunkt80,35 °C
Kokpunkt295 °C (sönderfaller)
Faror
Huvudfara
NFPA 704

NFPA 704.svg

4
2
4
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

TNT syntetiseras genom nitrering av toluen med svavel- och salpetersyra i tre steg med olika syrakoncentration och temperatur. Den tyske kemisten Julius Wilbrand var den förste att framställa TNT och året var 1863. Det användes till en början som ett gult färgämne då han inte kände till att ämnet var explosivt.

1901 började man använda det som sprängämne i Tyskland, och vid första världskrigets utbrott hade det börjat användas i de flesta större stater runt om i världen.[1]

Vid detonation reagerar TNT enligt nedan:

2 C7H5N3O6 → 3 N2 + 5 H2O + 7 CO + 7 C
2 C7H5N3O6 → 3 N2 + 5 H2 + 12 CO + 2 C

Genom sin stabilitet och lagringsbeständighet samt sin okänslighet för slag och öppen eld innebar trotylen ett stort steg framåt för militär ammunitionsframställning. Eftersom smältpunkten är relativt låg kan sprängämnet lätt gjutas i till exempel bomber och granater. Granulerat trotyl kan också pressas samman till block; det är då något känsligare.

Trotyl ingår i sprängämnena baratol, hexotol och octol.

SverigeRedigera

Den första svenska artilleriammunitionen som innehöll trotyl torde ha varit en 15 cm spränggranat m/06 från 1906.[källa behövs]

EnergiinnehållRedigera

Trotyl innehåller kemisk energi som frigörs då ämnet detonerar. 1 kg trotyl motsvarar 4,184 MJ (megajoule).

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Trotyl)