Trelge skjutfält, är ett militärt övningsfält norr om FårösundGotland. Platsen har varit övningsplats för Gotlands kustartilleriregemente (KA 3) och delvis för Gotlands regemente (P 18).