Inom linjär algebra är transponatet av en matris A en matris betecknad AT. AT kan beräknas på flera ekvivalenta sätt:

  • Låt A:s rader bilda AT:s kolonner.
  • Låt A:s kolonner bilda AT:s rader.
  • Bilda AT genom att reflektera A:s element i huvuddiagonalen.
Transponatet AT av en matris A fås bland annat genom att reflektera A:s element i huvuddiagonalen. Repetera processen för att få tillbaka utgångsmatrisen.

Om aij är elementet på rad i, kolonn j i A ges elementen i AT av:

.

Exempel redigera

 
 

Egenskaper redigera

Om A och B är matriser och c en skalär, så har man följande egenskaper:

 
 
 
  • Vid transponering av en produkt av matriser vänder man på ordningen:
 
 
  • Om   är inverterbar är transponatet av inversen lika med inversen av transponatet:
 

Speciella matriser redigera

Om D är en diagonalmatris är DT = D.

En symmetrisk matris är en matris där

 

En skevsymmetrisk matris är en matris där

 .

En ortogonal matris är en matris vars transponat är dess invers:

 
 

Se även redigera