Transaktion

handling där parter utbyter ekonomiska värden

En affär, affärstransaktion eller affärshändelse är en handling där parter utbyter varor, tjänster, betalningsmedel eller fordringar av ekonomiskt värde.

Några typer av affärer är köp, lån och inteckning.