Köp, är en ekonomisk och juridisk term och avser förvärv av varor mot betalning. Köp regleras av olika lagar beroende på vad som köps. Konsumentköplagen reglerar köp av varor. Köplagen reglerar köp av lös egendom. Jordabalken reglerar köp av fast egendom.

BytesrättRedigera

Bytesrätt kan butiker frivilligt erbjuda sina kunder vid köp och innebär att man får byta en vara mot en annan vara i samma butik eller så kan man få ett tillgodokvitto så länge man har kvittot kvar och varan är oanvänd så kan man byta ut varan. Bytesrätten gäller under en begränsad tid, olika för olika butiker. Det är en vanlig uppfattning att bytesrätt är en laglig rätt, men så är inte fallet och det är alltid bäst att fråga vad som gäller vid köpet.