Ett träslag är trä eller virke från en viss trädart. Oftast har träslaget samma namn som trädet.

Virke från ett visst träslag har olika densitet beroende på variationer i fuktkvot. Fuktkvoten kan variera mellan 20 % och ner till i princip noll. Nyligen fällt trä har generellt en fuktkvot mellan 60 och 200 % beroende på träslag, årstid, breddgrad, temperatur etc. Virket torkar sedan, i luften eller med människans hjälp ner förbi fibermättnadspunkten, fuktkvot omkring 30 %, till ca 20 % för lufttorkat virke eller ned till 6–10 % i torkning. Virke från samma träslag kan även ha olika densitet beroende om trädet har växt snabbt eller långsamt, densiteten varierar även mellan de inre och de yttre delarna av stammen, mellan vårved och sommarved etc. Densiteten anges i medeldensitet för ett specifikt träslag. Virkets nyans i färg kan skilja från splintveden till in mot trädets märg, även för samma träslag kan det var skillnad i nyans.

Egenskaper för vanliga snickeriträslag redigera

Träslag Botaniskt namn Färg Medeldensitet[a] Egenskaper Rötmotstånd Användning Bild
Alm Ulmus gul nyans 690 kg/m³ hårt, svårbearbetat med handverktyg. bra faner, möbler, båtvirke.
Ask Fraxinus excelsior ljusvit till gul, kärnan mot brunt 680 kg/m³ hårt och segt medelbra möbler, träinredningar, faner, golv.  
Asp Populus tremula vitaktig 400 kg/m³ mjukt dåligt bastu, tändstickor, blindträ
Avenbok Carpinus betulus gråvit, marmorlik 800 kg/m³ hårt dåligt industrigolv  
Balsaträ Ochroma ljusgul 140 kg/m³ mycket mjukt dåligt skalmodeller
Björk Betula gulvit 650 kg/m³ tämligen hårt och segt dåligt möbler, faner, golv, plywood  
Bok Fagus sylvatica vit eller rödbok 725 kg/m³ mycket hårt och segt dåligt på mark möbler, golv, träinredningar, glasspinnar  
Cederträ Familj Pinaceae brunröd till gulaktig 450 kg/m³ medelhårt bra fasader, båtvirke, träinredningar
Douglasgran Pseudotsuga menziesii gulvit, liknar furu 580 kg/m³ medelhårt lätt att bearbeta bra möbler, faner, båtvirke  
Ek Quercus robur gulbrun 750 kg/m³ hårt bra möbler, faner, golv, utomhussnickerier, båtvirke  
En Juniperus communis gulaktigt 700 kg/m³ hårt och segt, speciell lukt bra slöjd, gärdesgårdar
Furu (tall) Pinus sylvestris gulaktigt, kärnan mörkare 520 kg/m³ medelhårt och kådrikt bra i kärnan möbler, faner, träinredningar, fönster, konstruktionsvirke, båtvirke  
Gran Picea abies gulvit 460 kg/m³ medelhårt, elastiskt medelbra konstruktionsvirke, rundhult, emballage, stråkinstrument (lock)  
Hägg Prunus padus brungul - mörkbrun kärna 620 kg/m³ mjukt men segt dåligt finare snickeriarbeten, förr även vapenstockar
 
Klibbal Alnus glutinosa gulaktig 540 kg/m³ mjukt trä medelbra trätoffelbottnar, bastuinredningar, möbler
Lind Tilia cordata ljusgul 500 kg/m³ mjukt dåligt skulpturer, sniderier  
Lärkträ Larix eller Larix russica gulaktigt 580 kg/m³ medelhårt, rik på harts bra snickerier, båtvirke, rundhult  
Lönn Acer platanoides gulaktig 600 kg/m³ hårt dåligt möbler, faner, stråkinstrument (hals, sargar, botten och stall)  
Hondurasmahogny Swietenia macrophylla mörkbrun till rödbrun 680 kg/m³ medel till hårt trä bra möbler, faner, båtvirke  
Afrikansk mahogny Khaya rödbrunt 600 kg/m³ medelhårt till hårt bra möbler, träinredningar, faner, båtvirke
Sitkagran Picea sitchensis i färg att likna med svensk gran 450 kg/m³ mjukt elastiskt trä medelbra rundhult, musikinstrument
Sötkörsbärsträ Prunus avium röd-brun 600 kg/m³ hårt medelbra möbler, faner
Teak Tectona grandis brun, nybearbetad brungrön 675 kg/m³ hårt fett trä, svårt att limma extremt bra möbler, faner, träinredningar, båtvirke  
Valnötsträ Juglans regia brunt till mörkbrunt 550 kg/m³ medelhårt medelbra möbler, faner, gevärskolvar  
  1. ^ Medeldensitet uttryckt i kg per m3 vid 15 % RH och 25 °C (ca 5 % fuktkvot) innebärande att den "torra densiteten" (oftast benämnd torr-rådensiteten) för veden är lika med medeldensiteten dividerad med 1,05.

Olika träslag i genomskärning redigera

Se även redigera

Referenser redigera

Externa länkar redigera