Torsten Carl Fredrik Berling, född den 9 september 1900 i Ronneby, död den 26 februari 1992[1], var en svensk sjömilitär. Han var far till Christian Berling.

Berling blev fänrik i flottan 1923 och kommendör 1950. Han genomgick Kungliga Sjökrigsskolan nautiska kurs 1934, var nautisk assistent inom marinförvaltningen 1942-45, chef för marinstabens organisationsavdelning 1947-51, för Stockholms örlogsstation 1953-55 och för flottans underofficerare, underbefäl och meniga 1956-60. Berling var vice ordförande i Svenska officersförbundet 1950-56. Han var ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet, kommendör av Svärdsordens första klass och riddare av Vasaorden.

KällorRedigera

NoterRedigera