Officersförbundet är ett svenskt fack- och yrkesförbund för all anställd militär personal (yrkesofficerare, reservofficerare, gruppbefäl, soldater och sjömän, GSS-T) samt för de som studerar till yrkesofficer (officersaspirant, kadett). Officersförbundet tillhör SACO. Officersförbundet består av 36 lokala officersföreningar och har över 13 500 aktiva medlemmar. Anslutningsgraden är hög, ca 90 procent av Sveriges yrkesofficerare och cirka 70 procent av soldaterna och sjömännen är anslutna. Ordföranden för Officersförbundet heter Lars Fresker.

TillkomstRedigera

Officersförbundet bildades 1995 genom en sammanslagning av Svenska officersförbundet (bildat 1932) inom SACO och Officerarnas riksförbund inom TCO. Officerarnas riksförbund (ORF) var i sin tur bildat 1981 genom en sammanslagning av Kompaniofficersförbundet och Plutonsofficersförbundet.[1]

OrdförandeRedigera

Ordförande i Officersförbundet sedan 1995Redigera

1995-2001 Per Wahlberg

2001-20XX Lars Fresker

Ordförande i Svenska Officersförbundet 1932-1995Redigera

1932-1936 Oscar Osterman

1936-1942 Axel Bredberg

1942-1950 Einar Björk

1950-1956 Karl Silfverberg

1956-1965 Gustav Lindgren

1965-1974 Sten Ljungqvist

1974-1980 Klas Normelius

1980-1983 Carl-Gustaf Hammarskjöld

1983-1990 Leif Törnquist

1990-1994 Hans Hagman

1994-1995 Per Wahlberg

Vidare läsningRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Officersförbundet, Svenska officersförbundet och Officerarnas riksförbund

KällorRedigera