Torped 61

en svensk torped

Torped 61 är en numera avvecklad torped i svenska flottan. Den skilde sig från tidigare ångdrivna torpeder genom att den i stället för luft använde väteperoxid som syrebärare. Därvid kunde räckvidden öka från 15 km till cirka 20 km vid högsta fart. Avgaserna var lösliga i vatten, vilket innebar att möjligheterna att upptäcka torpedens bana minskade.

Torped 61
Typ Torped
Ursprungsplats Sverige
Tjänstehistoria
I tjänst ca 1965-idag
Använts av Sverige
Specifikationer
Vikt 1800 kg (varav stridsspets 300 kg)
Längd 7 m
Diameter 53 cm

Effektiv räckvidd 20 km

Styrsystem Trådstyrning

I likhet med tidigare svenska torpedtyper Torped 14 som användes av övervattensfartyg och Torped 27 för ubåtar var torpeden trådstyrd, dvs både torpeden och det skjutande fartyget hasplade av en tunn koppartråd, genom vilken man kunde ge styrsignaler till torpeden. Det gick därför att kompensera för målets undanmanövrer och om torpeden missade målet kunde den styras tillbaka för nytt försök att träffa målet.

Torpeden användes på jagare, torpedbåtar och ubåtar för insats mot ytmål.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera