Torped

ett självgående undervattensvapen

En torped, (äldre: självgående mina), är ett självgående undervattensvapen med en sprängladdning avsett att skada ett fientligt fartyg.

En amerikansk torped avfyras från jagaren USS Preble.
För andra betydelser, se Torped (olika betydelser).

KonstruktionRedigera

En vanlig torped är cylinderformad, omkring 6 meter lång, har en diameter på cirka 50 centimeter och väger omkring 1400 kilogram. I fören finns sprängämnet med en stridsspets för anslags- och/eller magnetisk avfyrning. Akteröver finns en drivmotor med propeller samt styranordning med gyroskop. Propelleraxeln kan vara ihålig och tjäna som avgasrör.

Torpeden skjuts ut med en torpedtub, ett cylindriskt rör som kan vara fast monterat eller svängbart. Utskjutningen sker med krutladdning eller komprimerad luft.[1]

HistoriaRedigera

Torpeden räknar sin tillkomst från 1864, då en österrikisk sjöofficer sökte hjälp hos den engelske ingenjören Robert Whitehead, för en idé, som gick ut på att med en obemannad, styrbar, maskindriven båt, fylld med krut och försedd med antändningsanordning, förstöra fientliga fartyg. Whitehead sökte nå målet genom att konstruera "båten" för gång helt och hållet under vattnet och hade 1868 sin första torped färdig. Den var omkring 3 meter lång och 35 centimeter i diameter. Som drivkraft användes komprimerad luft.[2]

Från början avfyrades torpederna helt enkelt genom att de släpptes ner i vattnet från ett fartyg eller från land. Senare började man skjuta ut torpederna ur en torpedtub med hjälp av en krutladdning eller med tryckluft. En torpedtub kan vara fast eller rörlig. Fasta torpedtuber används främst på ubåtar och torpedbåtar. Rörliga torpedtuber används till lands, samt på kryssare och jagare. Torpeder kan även fällas från flygplan eller helikoptrar.

Whiteheads torpeder drevs av en tryckluftsmaskin men ganska snart började man experimentera med eldrift. Dagens torpeder är normalt försedda med en ångmaskin eller en elmotor. De första torpederna följde bara en rak kurs och exploderade vid anslag. Under första världskriget utvecklades torpeder som magnetiskt detekterade när de var under kölen på ett fartyg och där utlöste en explosion som skapade ett sådant tryck att det spräckte fartyget i två delar. Nyare torpeder kan vara trådstyrda och/eller målsökande.

Uppkomsten av de små och snabba torpedbåtarna runt år 1900 utgjorde ett hot mot slagskeppen vilket ledde till byggandet av torpedbåtsjagare (senare förkortat till jagare). Torpeder användes i första världskriget då bland annat det brittiska passagerarfartyget Lusitania sänktes 1915. Torpeden som vapen kom i full kraft under andra världskrigettorpedbombare och ubåtar sänkte fler fartyg än de stora örlogsfartygen med sitt sjöartilleri. Händelser där torpeder under denna tid spelat stor roll är bland annat sänkningen av slagskeppet Royal Oak, flyganfallet på italienska flottan i Taranto, jakten på slagskeppet Bismarck och anfallet mot Pearl Harbor.

USA utvecklade torpeden Mark 24 Mine under andra världskriget. Den släpptes från ett flygplan mot ubåtar och lyssnade efter målet.

Sovjetiska ubåtar var under kalla kriget försedda med torpeder med kärnvapenladdningar. En enda sådan torped kan förstöra ett hangarfartyg. U 137 konstaterades ha kärnvapenbestyckade torpeder ombord 1981.

TorpedtyperRedigera

 
Tung torped.

Tunga torpeder används av ubåtar och ytstridsfartyg mot ytfartyg. Moderna tunga torpeder är målsökande och/eller trådstyrda, har ofta diameter på 53 cm, längd på c:a 7 meter och väger ca 1800 kg, varav 300 kg är sprängämne.[3]

 
Lätt Torped 422 för ubåtsjakt.

Lätta torpeder används av ubåtar, ytstridsfartyg och helikoptrar, främst mot ubåtar. Svenska lätta torpeder har diameter 40 cm, längd 2,85 m och väger 320 kg, varav drygt 50 kg är sprängämne.

EtymologiRedigera

Torpediniformes är en fiskordning av elektriska rockor. De är inte alls torpedformade, men deras stöt berövar bytesdjuren rörelseförmågan. På motsvarande sätt lamslår människoskapade torpeder sina mål. På latin betyder torpere 'att domna', 'att vara stel'.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Store norske leksikon/ torpedo
  2. ^ Torped i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1919)
  3. ^ Örlogsboken 2003. M7744-730002