Öppna huvudmenyn

Ytfartyg, ett fartyg som framförs ovanför vattenytan, till skillnad från ubåtar. Storleksmässigt kan ytfartyg ligga allt ifrån kutter till hangarfartyg.