Öppna huvudmenyn
Bostadsområdet Västra Torpa uppfört under åren 1946–1948.

Torpa är ett primärområde i stadsdelen Sävenäs i Göteborg, tillhörande stadsdelsnämndsområde Örgryte-Härlanda.

Innehåll

HistoriaRedigera

Namnet Torpa förekommer första gången i 1550 års jordebok. I Johan III:s privilegier för Nylöse år 1572 framgår att Torpa var en liten by. På 1850-talet drogs järnvägen till Jonsered över byns marker. Vid samma tid inleddes brytning av gatsten i Valåsen. År 1872 började en lådfabrik anläggas i Sävenäs och delar av jorden i Torpa köptes av bolaget.[1]

BebyggelseRedigera

På tidigare jordbruksmark, som inkorporerades 1922, byggdes åren 1958-1960 i Östra Torpa omkring 400 lägenheter i lamellhus.[2]

NyckeltalRedigera

 
Torpa

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 211 Torpa år 2017[3]
Torpa Hela Göteborg
Folkmängd &&&&&&&&&&&03947.&&&&&03 947 &&&&&&&&&0556640.&&&&&0556 640
Befolkningsförändring 2016–2017 &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&0+ 51 &&&&&&&&&&&08450.&&&&&0+ 8 450
Andel födda i utlandet 13,9 % 25,2 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 19,9 % 34,0 %
Medelinkomst &&&&&&&&&0322000.&&&&&0322 000 kr &&&&&&&&&0285900.&&&&&0285 900 kr
Arbetslöshet 5,3 % 5,7 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 34,8 25,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 33,5 % 34,8 %
Andel bostäder byggda 1941–1950 36,8 %
Andel bostäder i allmännyttan 54,8 % 26,6 %
Antal färdigställda bostäder 2017 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01
Andel bostäder i småhus 30,5 % 19,1 %

ReferenserRedigera

  1. ^ Vårt Torpa. Göteborg: Göteborgs stads bostadsaktiebolag. 1949. sid. 1-3  (Ur Göteborgs hembygdsförbunds arkiv.)
  2. ^ Göteborgs utbyggnad : några bidrag till Göteborgs stadsbyggnadshistoria. Utveckling och planering i industriregioner, 99-0460320-0 ; 3. Göteborg: Chalmers tekniska högskola. 1977. sid. 54. Libris 447535 
  3. ^ [http://statistik.goteborg.se/Global/Faktablad/G%c3%b6teborgsblad/GbgBlad2018/133%20%c3%96gryte-H%c3%a4rlanda_PRI_2018.pdf Göteborgsbladet 2018: Örgryte-Härlanda pdf