Torkrum är ett rum avsett för att torka en viss typ av föremål, exempelvis kläder, konstverk eller livsmedel.

Ett torkrum på ett fartyg.
Torkrum för skelettdelar.

I närhet till tvättstugor i bostadsfastigheter finns ibland torkrum där man torkar blöta, ofta nytvättade, kläder och andra textilier. Dessa torkrum har ofta en varmluftsanläggning och klädstreck, och fungerar som komplement eller ersättare till torkskåp, torktumlare och utomhustorkning. Dessa varmluftsanläggningar är dock mycket energikrävande och medför ofta stora kostnader för fastighetsägaren. Den uppvärmda luften cirkuleras i torkrummet och ventileras sedan ut genom ventilationskanal. Man kan räkna med att energiåtgången för att torka tvätt på detta sätt är flera gånger dyrare än det är att tvätta tvätt. Mer energisnålt är det att torka med hjälp av avfuktning.