För den svenska affärstidningen, se Realtid.se.

Realtid är en term som ursprungligen användes för att beskriva något som gör en arbetsuppgift i samma tempo (och vanligen med mycket måttlig totalfördröjning) som en inkommande råvara eller informationsflöde.

Det vanligaste sammanhang i vilket realtidsbegreppet numera förekommer är digital signalbehandling och annan automatiserad informationshantering av mer eller mindre komplex karaktär.

Övervakning av ett företags processer i realtid kallas Business activity monitoring.

Se även

redigera

Referenser

redigera