Thulin Typ NA var ett svenskt jaktflygplan som konstruerades och tillverkades vid A.B. Enoch Thulins Aeroplanfabrik (AETA) i Landskrona.

Thulin Typ NA Jagare
Beskrivning
TypJaktflygplan
Besättning2
Första flygningapril 1919
UrsprungSverige Sverige
TillverkareA.B. Enoch Thulins Aeroplanfabrik
Data
Längd5,80 meter
Spännvidd8,10 meter
Höjd2,53 meter
Max. startvikt700 kg
Motor(er)Thulin G
Motoreffekt135 hk
Prestanda
Max. hastighet215 km/h

Trots att flygplanet till det yttre är likt Typ N avviker det i konstruktionen helt från tidigare AETA-flygplan. Flygplanet kom att bli Enoch Thulins sista konstruktion och AETA:s sista tillverkade flygplan.

Flygplanet var dubbeldäckat med det undre vingparet monterat i underkant av flygplanskroppen. Den övre vingen bars upp av fyra stycken vingstöttor och fyra sneda stöttor från flygplanskroppen mot vingen. Både den övre och den undre vingen var försedda med skevroder som var sammanbundna med en stötstång. Flygplanskroppen var försedd med en öppen sittbrunn där man satt i en tandemplacering. Flygplanskroppen är tillverkad i en fackverkskonstruktion av svetsade stålrör. Hjullandstället var fast med en sporrfjäder under höjdrodret. Flygplanet tillverkades i ett prototypexemplar, men på grund av freden efter första världskriget var marknaden för flygplan mättad och någon serietillverkning kom inte igång.

Flygplanet förvarades i en hangarLjungbyhed men efter Enoch Thulins död 1919 blev flygplanet inte använt. Under sommaren 1921 iordningställs flygplanet och den tyske flygaren A von Bismarck genomför en provflygning. Flygplanet finns idag bevarat på Landskrona museum.