Höjdroder, som på engelska benämns elevator, är till för att styra flygplans nosläge (upp eller ned[1]) i första hand. Därav följer en förändring av farten och så småningom en förändring i vertikalplanet, det vill säga uppåt eller neråt.

Nosläget justeras med hjälp av höjdroder.

Höjdrodret är normalt monterat på stabilisatorn, som ibland även den är rörlig. På flygplan med deltavingar är höjdroder ofta kombinerade med skevroder (aileron), vilket har gett det engelska uttrycket elevon.

ReferenserRedigera