Ett skevroder är en del av vingen på ett flygplan, en yta längst ut som kan vinklas uppåt och nedåt och som används för att styra hur planet rör sig (roterar) runt sin längdaxel.[1] Skevrodren styrs genom vridning på ratten eller genom att röra spaken i sidled och arbetar alltid i par, där det ena vinklas nedåt, för att höja lyftkraften på den vingen, samtidigt som det andra vinklas uppåt, för att sänka lyftkraften på den vingen. Följden blir att planet rollar (roterar runt sin egen axel), se bild.

Rollning med hjälp av skevroder. Skevroderbromsningens verkan visas inte.

Då det roder som vinklas neråt skapar större luftmotstånd än det som vinklas uppåt skapas ett girmoment som girar planet mot vingen med det nedåtvinklade skevrodret. Detta fenomen kallas för Skevroderbroms. Girmomentet kan minskas bland annat genom att skevrodrens vinkling nedåt begränsas, eller genom att skevrodren utformas på så vis att deras framkanter sticker ut på undersidan av vingen när rodret vinklas uppåt.

ReferenserRedigera

  1. ^ ”skevroder”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/skevroder. Läst 29 november 2019.