Tenn(II)klorid, SnCl2 är ett salt, som kan framställas genom svag uppvärmning av tenn med saltsyra, varvid tennet löses och bildar vid avdunstning av lösningen vattenhaltiga, vattenklara, prisma- eller tavelformade kristaller, s.k. tennsalt.

Tenn(II)klorid
Tenn(II)klorid
Systematiskt namnTenn(II)klorid
Kemisk formelSnCl2
Molmassa189,60 (torr)
225,83 (dihydrat) g/mol
CAS-nummer7772-99-8
Egenskaper
Densitet3,95 (torr)
2,71 (dihydrat) g/cm³
Löslighet (vatten)839 g/l (0 °C)
Smältpunkt247 (torr)
37 (dihydrat) °C
Kokpunkt623 °C
Faror
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
1
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

EgenskaperRedigera

Det är ett fast, vitt ämne som smälter vid 247 °C. Det är mycket lättlösligt i vatten och alkohol, men en vattenhaltig lösning tar hastigt upp syre från luften varigenom ett basiskt, olösligt salt bildas, vilket gör lösningen oklar. Oklarheten kan dock hävas genom tillsats av några droppar saltsyra.

Ämnet är ett mycket kraftigt reduktionsmedel.

AnvändningRedigera

På grund av sin reducerande effekt har ämnet användning som etsmedel i grafiska sammanhang samt som betmedel och för tillverkning av olika färglacker.

Tenn(II)klorid kommer också till användning vid förtenning, samt som livsmedelstillsats vid E-nummer E 512.

KällorRedigera

  • Meyers varulexikon, Forum, 1952


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.