Ett tekniskt gymnasium, ofta populärt kallat Teknis, var i Sverige en gymnasieskola med en teoretisk, fyraårig teknisk linje som ledde till titeln gymnasieingenjör. Föregångare var de tekniska läroverken. Teoretisk teknisk utbildning på gymnasienivå finns idag inom teknikprogrammet.

Elevkårerna vid de tekniska läroverken bildade redan 1938 Statens Tekniska Läroverks Elevförbund (senare TLE, Tekniska Linjers Elevförbund). Organisationen arbetade ursprungligen mest med elevsocial verksamhet såsom samköp av ingenjörsringar, anordnande av skoldanser och försäljning av rabatterat skolmaterial. Organisationen utgav med start 1952 tidskriften TLE-nytt, som 1966 uppgick i tidskriften Gymnasieingenjören. TLE bytte 1972 namn till Elevförbundet och anslöt då elevkårer från alla gymnasieskolor 1982 gick Elevförbundet samman med den andra elevorganisationen SECO, Sveriges Elevers Centralorganisation, och bildade Elevorganisationen (idag Sveriges Elevkårer).

De sista gymnasieingenjörerna tog examen 1992 och de sista eleverna på teknisk linje eller naturvetenskapliga programmets tekniska inriktning gick ut 2002.

Se ävenRedigera