Tamasp I, regerade i Persien åren 1524 - 1576, tillhörde den Safavidiska dynastin

Företrädare:
Ismail I
Efterträdare:
Ismail II