Muhammed Kudabanda, regerade i Persien åren 1577 - 1585, tillhörde den Safavidiska dynastin

Företrädare:
Ismail II
Efterträdare:
Hamza Mirza