Ismail II, regerade i Persien åren 1576 - 1577, tillhörde den Safavidiska dynastin

Företrädare:
Tamasp I
Efterträdare:
Muhammed Kudabanda