Tallriksmagasin är en typ av magasin för eldvapen, normalt utformat som högkapacitetsmagasin för användning på lätta kulsprutor. Magasintypen har fått sitt namn av att det till formen är runt och platt som en tallrik. Vanligtvis är det placerat horisontellt ovanpå vapnet. I magasinet är ammunitionen placerad med spetsen riktad in mot mitten och de matas vanligtvis med kraften från en fjäder. Tallriksmagasin är ofta mekaniskt mer komplicerade än till exempel stavmagasin men har oftast en större kapacitet. De används främst på äldre automatvapen som Lewiskulsprutan, Degtjarovkulsprutan och kulsprutepistolen American-180. Tallriksmagasin är mycket ovanliga på moderna vapen.

Sovjetisk Degtjarovkulspruta med tallriksmagasin.