Sadelmagasin är en typ av magasin för automatvapen och användes historiskt mest under mellankrigstiden och andra världskriget. De användes primärt på rörliga kulsprutor som fanns ombord på olika stridsflygplan men såg även tjänst på markbundna och skeppsburna kulsprutor. Beteckningen kommer av att magasinet har den generella formen av en sadel då det placeras ovanpå vapnet med stora delar som hänger ut över kanterna.

En MG 15 med sadelmagasin.

Ett sadelmagasin är tekniskt sett ett dubbeltrummagasin då det består av två trummagasin som sitter ihop men bara matar vapnet med en rad patroner, dock skiljer sig det från vanliga dubbeltrummagasin då ett sadelmagasin monteras ovanpå vapnet och matar ammunitionen från sidan istället för rakt upp. Ammunitionen matas som i ett trummagasin förutom att de två patronraderna från de två trummagasinen möts i mitten och formar en enkelrad eller dubbelrad av ammunition som matas in i vapnet.

Fördelen med ett sadelmagasin gentemot ett trummagasin är att de rymmer fler skott och vikten är oftast bättre fördelad. I alla fall jämfört med tidiga trummagasin då de flesta trummagasinen under mellankrigstiden och andra världskriget monterades antingen ovanpå vapnet vilket blockerade sikten eller på sidan av vapnet vilket skapade obalans. Trots detta är sadelmagasin lika kända för att vara opålitliga som trummagasin då båda har ett rykte för att inte mata ammunitionen ordentligt.

Historiskt är sadelmagasin mest känt för sin användning på den tyska MG 15 under mellankrigstiden och andra världskriget där vapnet användes flitigt av den tyska krigsmakten. Magasinstypen har även använts i Sverige på vapen som 8 mm ksp m/22-37R.

ReferenserRedigera