Ett högkapacitetsmagasin är ett vapenmagasin som tar ett större antal patroner jämfört med ett normalkapacitetsmagasin vilket tillåter vapnet att avfyras under längre perioder utan omladdning. Militärt brukas detta mest för helautomatiska understödsvapen som behöver skjuta under längre perioder för att ge korrekt understöd som till exempel nedhållande eld. De är även populära inom den civila vapengemenskapen i bland annat USA då de har en stor häftighetsfaktor.[1]

Ett stavmagasin försett med 4 patronrader för att utforma det till ett högkapacitetsmagasin.

UtformningRedigera

Högkapacitetsmagasin kan vara utformade på många olika sätt och består i sin mest primitiva form av en enkel behållare för ett ammunitionsbälte, militärt kallat bandlåda. Normalt följer de samma utformningar som normalkapacitetsmagasin men är mycket större eller längre för att öka kapaciteten.

Här är några exempel på vanliga utformningar av högkapacitetsmagasin:

KällorRedigera

  1. ^ ”Exempel på hur populära högkapacitetsmagasin är i USA.”. https://www.youtube.com/watch?v=diSE2yBoh-Y. Läst 24 september 2019.