Cylindermagasin
Colt Python IMG 6785.jpg
Cylindermagasin på revolver
Remington Diassembly.JPG
Revolver med urmonterat cylindermagasin

Del av: Vapenmagasin

Magasintyper


Underkategorier

Cylindermagasin är beteckning på det roterande kammarstycke i vilket ammunitionen placeras i en revolver. I cylindermagasinet är varje patron placerad i en separat kammare som i tur och ordning hamnar i position bakom pipan när magasinet roterar, vanligtvis när hanen spänns. Cylindermagasinet kallas ibland för "trumma".

Förutom på pistoler av revolvertyp kan cylindermagasin även förekomma på andra typer av eldvapen, till exempel hagelgevär som DAO-12 Striker, granatkastare och vapen avsedda för att avlossa tårgasgranater och gummikulor, som den sydafrikanska Milkor MGL och brittiska Arwen 37.