Hammarband kallas den övre vågräta stocken på husets långsida, som förstärker väggar av korsvirke, resvirke eller skiftesverk. Motsvarande stock på kortsidan (gaveln) kallas röstband.

I modern husbyggnadsteknik betyder hammarband den översta liggande regeln som håller ihop en regelstomme av vanligtvis trä eller stål.

Hammarband är även en benämning på den sammanbindande horisontella förstärkningen av en spont.

Synonym redigera

Lejd, (medellågtyska leegde, legede, led), egentligen det lagda, av tyska legen = lägga. Samma betydelse som hammarband.

Se även redigera

Väggband

Källor redigera

Hammarband i Herman Juhlin-Dannfelt, Lantmannens uppslagsbok (1923)

Litteratur redigera