Triglycerider (TG, triacylglyceroler, TAG) är kemiska föreningar i form av estrar mellan tre fettsyramolekyler och en glycerolmolekyl. Det finns både enkla och blandade triglycerider, där de enkla innehåller samma sorts fettsyra. Fettsyror som ofta förekommer är palmitinsyra, stearinsyra och oleinsyra. Triglyceriderna utgör en stor andel av människans fettvävnad. De lagras i fettväv (som fettdroppar i vita fettceller) och utgör kroppens egen energireserv.

Strukturformel för en triglycerid.

Triglycerider är fettsyror som används som acetyl-CoA och reagerar med glycerol-3-fosfat för att bilda TAG. Glycerol-3-fosfat bildas i glykolysen i fettvävnader som i tarmslemhinnan. I levern bildas glycerol-3-fosfat också från glykolysen men även från glycerol som reagerar med enzymet glycerolkinas.

Se även

redigera