Svinhufvud af Qvalstad är en svensk adlig ätt från Stora Kopparbergs socken i Dalarna.

Svinhufvud af Qvalstad
Vapensköld för ätten Svinhufvud af Qvalstad
Känd sedan1400-talet
UrsprungUradel från Dalarna.
Förgrenad urSvinhufvudsläkten
StamfarHäradshövdingen i Jönsåkers härad (Södermanland) Per Hansson, vars morfars farmor tillhörde den gamla Svinhufvudsläkten
Adlad1574 av Johan III
FramståendeFinlands president, Pehr Evind Svinhufvud
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1627
Gradadlig ätt nr 145
Länk URLSida på riddarhuset.se
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad1809
Finland Finlands riddarhus
Introducerad1818
Värdighetadlig ätt nr: 7
Länk URLSida på riddarhuset.fi

Ätten äldsta kända medlem är Peder Sjurdsson (nämnd 1528 och levde 1542) i Främby, Stora Kopparbergs socken. Han son, Hans Persson, gifte sig med Anna Månsson som genom sin farfars mor var befryndad med den så kallade Svinhufvudsläkten i Dalarna, känd sedan 1400-talets slut. Deras son, fogden i Västra Silvbergs län sedermera häradshövdingen i Jönåkers härad i Södermanland Peder Hansson (död 1576), adlades av Johan III 1574 och fick rätt att föra den gamla Svinhufvudsläktens vapen.

Hans son, fogden Jöns Pedersson (död 1636), introducerades å ättens vägnar på riddarhuset 1627. Då det vid tiden fanns två ätter som förde detta vapen (Svinhufvud af Qvalstad och Svinhufvud i Westergötland) tillades af Qvalstad (Östuna socken, Uppland) till den förstnämnda ättens namn vid dess introduktion på riddarhuset 1633 för att skilja dem åt.

Ätten har inte varit representerad i Sverige efter 1809.

En gren blev emellertid tidigare överflyttad till Finland med löjtnanten Pehr Gustaf Svinhufvud, vars gren 1818 immatrikulerades på Finlands Riddarhus och fortlever där. Grenens mest bekanta medlem är Finlands president Pehr Evind Svinhufvud.

Ätten är på kvinnosidan befryndad med adliga ätten Svinhufvud i Westergötland.

KällorRedigera