Öppna huvudmenyn

Högskolan i Jönköping

stiftelsehögskola i Jönköping

Högskolan i Jönköping är en svensk stiftelseägd (icke statlig) högskola i Jönköping. Högskolan saknar universitetsstatus men kallar sig Jönköping university även i svensk text.[2]

Högskolan i Jönköping
Engelska: Jönköping University
Grundat1977
Ägandeformstiftelse
RektorAgneta Marell
Lärarkårca 700 anställda (2016)[1]
Studerande10 903, varav 2000 internationella (2016)[1]
Doktoranderca 200 (2016)[1]
SäteJönköping, Sverige
Webbplatswww.ju.se
Högskolan i Jönköping 2016
Institutionsbyggnader.

HistorikRedigera

År 1897 utexaminerades de första sjuksköterskeeleverna i Jönköping av Landstinget i Jönköpings län. År 1947 inrättades ett folkskoleseminarium och 1963 startade ett förskoleseminarium i staden. En högskola bildades i Jönköping i samband med högskoleformen 1977. Denna ombildades till stiftelsehögskola av Sveriges regering 1994. Sedan 2015 använder lärosätet även i svenskspråkiga sammanhang namnet Jönköping University, men är även fortsättningsvis en högskola.[3] Språkrådet anmälde med hänvisning till språklagen i juni 2016 högskolan till Justitieombudsmannen för varumärkesbytet, men ärendet lades ned.[4]

RektorerRedigera

  • 1977–1982: Yngve Glennow
  • 1982–1990: Ingvar Törnqvist (tillförordnad 1982-1983, därefter ordinarie)
  • 1986–1988: Nils Gruvberger (vikarierande på deltid)
  • 1990: Agne Boeryd (tillförordnad)
  • 1990–1993: Lars Amtén
  • 1993–1994: Agne Boeryd (tillförordnad)
  • 1994–2004: Clas Wahlbin
  • 2004–2009: Thomas Andersson
  • 2009–: Anita Hansbo (tillförordnad 2009-2010, därefter ordinarie)[5]

OrganisationRedigera

Högskolan i Jönköping ägs av Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Högskolan är en enskild utbildningsanordnare, det vill säga en utbildningsanordnare som ägs och drivs av en annan aktör än staten och har av regeringen beviljats examensrätt.

Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor:

StudentkårRedigera

På högskolan i Jönköping krävs medlemskap i den centrala studentkåren Jönköping Student Union.[6] Varje fackhögskola har i sin tur varsin fackstudentkår (association).

Fackstudentkårer:

OverallfärgerRedigera

Färg Studerandeförening/Fackhögskola
Grå Jönköpings studentkår/Student Union
Vit[7] Hälsosektion - Hälsohögskolan
Röd [7] LOK - HLK/Högskolan för lärande och kommunikation (Pedagogstudenter)
Blå [7] LOK - HLK/Högskolan för lärande och kommunikation (MKV-, IA- och HR-studenter)
Grön [7] JSA - JIBS/Jönköping International Business School
Gul [7] HI TECH - JTH/Jönköpings tekniska högskola
Svart [7] Qult - Högskolan i Jönköpings inofficiella reseförening

UtbildningRedigera

På Högskolan i Jönköping finns cirka 70 program/inriktningar och runt 200 fristående kurser inom hälsa, vård och socialt arbete, undervisning och medie- och kommunikationsvetenskap, teknik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap samt ekonomi, juridik och informatik.

ForskningRedigera

Högskolan har examensrätt för forskarutbildning inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap. Inom teknik får högskolan utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom examensområdet Industriell produktframtagning med de tre tekniska forskarutbildningsämnena maskinkonstruktion, material och tillverkningsprocesser samt produktionssystem. Högskolans första professorer installerades 1995, och högskolans första egna doktorer promoverades 2000.

AckrediteringarRedigera

Jönköping International Business School är ackrediterad av European Quality Improvement System och AACSB sedan 2015.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera