Sveriges ornitologiska förening

Ottenby fågelstation med Långe Jan på Ölands södra udde. Fågelstationen drivs av SOF.
Tubkikare med medlemsdekal för Sveriges ornitologiska förening för året 2005.

Sveriges ornitologiska förening – BirdLife Sverige (SOF) är Sveriges nationella ornitologiska förening för personer intresserade av fåglar, och en partner till den internationella ornitologiska föreningen BirdLife International. Föreningen startades 1945 under namnet "Sveriges ornitologiska förening" som en avknoppning från Naturskyddsföreningens fågelsektion.[1] Sedan februari 2014 kompletteras namnet med "BirdLife Sverige".[2] SOF hade 2011 ungefär 11 000 medlemmar, 24 regionalavdelningar, ett hundratal andra lokalföreningar, samt 24 anställda.[3]

SOF:s tre främsta mål är att arbeta för skydd av fåglar och deras miljö, genomföra studier och föra dokumentation och att främja intresset för fåglar och fågelskådning.[3] Många av de projekt som organisationen genomför bygger på stöd av föreningens medlemmar.

Föreningens huvudkontor ligger i Stenåsa på sydöstra Öland vilket även inhyser Naturbokhandeln som bland annat säljer litteratur och kikare, och där finns också en mindre restaurant. SOF äger och driver Ottenby fågelstation där det bland annat bedrivs forskning och standardiserad ringmärkning sedan 1972.[1]

SOF har tillsammans med ArtDatabanken och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklat ett Internetbaserat rapportsystem, som kallas Svalan, vilken finansieras av Naturvårdsverket, och som används av tusentals svenska fågelskådare för att rapportera fågelobservationer.[3][4]

SOF, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket förvaltar Alvins fond som är en fond till stöd för svenskt naturskydd, främst fågelskydd.[5]

SOF ger ut de tre tidskrifterna Vår Fågelvärld som riktar sig till fågelskådare, Fågelvännen som är mer inriktad på allmänt fågelintresserade människor samt den vetenskapliga tidskriften Ornis Svecica.

NoterRedigera

  1. ^ [a b] SOF (Om oss <www.birdlife.se>, läst 2014-12-11
  2. ^ SOF (2014-02-17) SOF är BirdLife Sverige Läst 2014-12-11
  3. ^ [a b c] "Swedish Ornithological Society (SOF)", <www.birdlife.org>. Läst 28 januari 2011.
  4. ^ Fredrik Lindh. "Räkna fåglar i helgen ", Norrtelje Tidning, 26 januari 2011. Läst 28 januari 2011.
  5. ^ ”Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd”. Naturskyddsverket. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Alvins-fond-for-fagelskydd/. Läst 3 oktober 2014. 

Externa länkarRedigera