Kommunminister är den allmänna beteckningen på det statsråd i Sveriges regering som var chef för Kommundepartementet eller annars ansvarar för frågor om kommuner, landsting och regioner inom regeringen. Efter 2010 har den minister som varit ansvarig för sådana frågor i stället kallats civilminister.

Lista över Sveriges kommunministrar vid kommundepartementet redigera

Lista över kommunministrar efter 1982 redigera

Samtliga var biträdande finansminister.