Ulrika Eleonora svenska församling i London

utlandsförsamling i Svenska kyrkan
(Omdirigerad från Svenska kyrkan i London)

Ulrika Eleonora svenska församling i London, även Svenska kyrkan i London, är en utlandsförsamling inom Svenska kyrkan. Församlingen utgör eget pastorat. Församlingskyrka är Ulrika Eleonora kyrka i centrala i London i Storbritannien. Fram till 2012 bedrev församlingen även verksamhet i Svenska Sjömanskyrkan i sydöstra London.

Ulrika Eleonora svenska församling i London
Församling
LandStorbritannien
TrossamfundSvenska kyrkan
StiftVisby stift
Bildad1710
Koordinat51°32′02″N 0°08′48″V / 51.5339°N 0.146667°V / 51.5339; -0.146667
WebbplatsFörsamlingens webbplats
Redigera Wikidata

Organisatoriskt hör församlingen till Svenska kyrkan i utlandet och Visby stift. Församlingen står under biskopens av Visby tillsyn. Verksamheten leds i enlighet med kyrkoordningens regler för utlandsförsamlingarna, vilket i Ulrika Eleonoras fall betyder att kyrkoherden och ett av kyrkostämman valt kyrkoråd utgör församlingens ledning. I enlighet med engelsk lagstiftning finns dessutom ett särskilt förtroenderåd, trustees, med ansvar för förvaltningen av församlingens fastigheter. Förtroenderådet utgörs av kyrkorådet.

År 2008 består församlingens personal av två präster (kyrkoherde och komminister) och tio del- och heltidsanställda, varav bland annat organist, klockare, husmor och föreståndare för gästhemsverksamheten. Därtill kommer fem heltidsarbetande volontärer och ett stort antal frivilliga.

Historik

redigera

Församlingen är en av de tidigaste svenska utlandsförsamlingarna och bildades 1710, dess första stadgar är daterade 1778. Den första svenska kyrkobyggnaden i London uppfördes i stadsdelen Wapping och stod klar 1728. Det skulle dröja ända till 1911 innan församlingen flyttade in i den nuvarande, då nybyggda, kyrkan i Marylebone.

I slutet av 1800-talet utvecklade Svenska kyrkan en verksamhet riktad till svenska sjömän i utländska hamnar, den så kallade sjömansvården eller sjömanskyrkan. London blev 1899 den tredje utländska hamnen med svensk sjömanspräst. Till en början arbetade sjömansprästen från kyrkan i Wapping, men verksamhetens inriktning ställde krav på andra lokaler och redan 1905 förhyrdes den fastighet i Rothertithe där Svenska Sjömanskyrkan sedan dess verkat.

Till skillnad från utlandsförsamlingarna, som sorterade direkt under ärkebiskopen, sorterade sjömanskyrkorna under Sjömansvårdsstyrelsen. Under 1920- och 1930-talen utvecklades i Sverige en separat organisation för sjömansvården och 1933 bröts Svenska Sjömanskyrkan i London ut ur Ulrika Eleonora för att bilda en egen församling.

Efter att en omorganisation och samordning av Svenska kyrkans utlandsverksamhet genomförts 1989 inleddes från och med 1994 en försöksverksamhet med gemensam organisation för de båda kyrkorna och deras verksamheter. Den 1 januari 1999 sammanfördes de båda församlingarna formellt till en gemensam verksamhet under namnet Ulrika Eleonora svenska församling, registrerad under engelsk lagstiftning som charity (ungefär välgörenhetsorganisation) och trossamfund.

Församlingens kyrkor

redigera
 
 
Sjömanskyrkan.

Ulrika Eleonora kyrka

redigera

Ulrika Eleonora kyrka är belägen på 6 Harcourt Street i Londonstadsdelen Marylebone. Kyrkan rymmer 225 sittande, därtill finns läsrum, bibliotek, församlingsexpedition och en större föreläsningssal. Till kyrkorummet har flera av inventarierna hämtats från den tidigare kyrkan i Wapping, däribland altaruppsats, predikstol och dopfunt. Kyrkklockorna kommer från den nedlagda sjömanskyrkan i Antwerpen samt från fartyget Patricia. Fastigheten är klassad som historiskt värdefull byggnad av English Heritage.

Svenska sjömanskyrkan

redigera

Svenska sjömanskyrkan var belägen på 120 Lower Road i stadsdelen Rotherhithe, nära de danska, norska och finska sjömanskyrkorna. Fastigheten var tidigare bibliotek, men byggdes om 1905 till Sjömanskyrka. Kyrkan rymde 90 personer och byggdes tillsammans med prästgården på 1930-talet. I samband med en ombyggnation 1966 tillkom ett hus mot gatan, som rymde bibliotek, tv-rum, kontor, personallägenhet samt ett antal gästrum med sammanlagt 34 bäddar. Det ritades av arkitekten Bent Jörgen Jörgensen.

Verksamheten vid Svenska sjömanskyrkan avvecklades under 2012 då den också avsakraliserades. Fastigheten såldes i början av 2015.[1] Byggnaden blev byggnadsminnesmärkt av English Heritage 2014.[2]

Kyrkoherdar

redigera
Ämbetstid[3] Namn Levnadstid Övrigt
1710–1712 Martin Hegardt
1712–1723 Olof Nordborg 1681-1745
1723–1733 Jacob Serenius
1733–1749 Tobias Elias Björk
1749–1761 Carl Noring
1761–1772 Arwed Ferelius
1772–1783 Aron Mathesius
1784–1790 Anders Leufvenius
1791–1802 Samuel Conradi Nisser
1802–1814 Gustaf Brunnmark
1814–1815 Olof Swanander
1816 Lars Tunelius
1818–1832 Johan Peter Wåhlin 1786–1861
1833–1840 Cornelius Rahmn 1785–1853
1840–1852 Gustaf Wilhelm Carlson
1852–1863 Fredrik Theodor Carlson
1863–1867 Frithiof Grafström
1867–1870 Carl Olof Svedberg
1870–1886 Rickard Fröst
1887–1903 Johannes Palmér
1903–1915 Jonas Lindskog 1869–1943
1915–1930 Albert Hellerström
1930–1939 Fritz Holmgren
1939–1947 Carl Söderberg
1948–1956 Axel Uddling
1956–1981 Sven Evander
1981–2007 Lennart Sjöström
2019–2022 Katarina Bäckelin [4]

Organister och klockare

redigera
Ämbetstid Namn Levnadstid Övrigt
1834–1843 Johan Carl Blomberg 1775-1843 Klockare
1834 Hans Jonas Lindgren Organist

Ulrika Eleonora Kyrkokör

redigera

Ulrika Eleonora Kyrkokör är en helsvensk kör som tjänstgör i kyrkans högmässor ungefär en gång per månad. Körens stora projekt årligen sammanfaller förstås med kyrkans inför stora julhögtiden. Kören framför minst 10 luciakonserter årligen i Ulrika Eleonora Kyrka, då kören tillsammans med en luciaprojektkör sjunger de traditionella och älskade kör- och solistsångerna som hör julen till. Kören framträder även, tillsammans med en känd svensk sångsolist, vid de stora och mycket välbesökta luciahögtiderna i St. Paul's Cathedral eller Westminster Cathedral och vid Southwark Cathedral. Kören i kyrkan leds av organisten och körledaren Toril Briese. Tidigare innehavare av tjänsten var Carina Einarson, Britta Snickars och Kai Lindberg.

Se även

redigera

Källor

redigera

Vidare läsning

redigera

Externa länkar

redigera