Svenska kulturfonden

finländsk organisation avsedd att stöda den svenska kulturen, utbildningen och svenska språket i Finland

Svenska kulturfonden är en finländsk organisation avsedd att "stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet" i Finland.[1] Kulturfonden bildades 1908 på initiativ av Svenska folkpartiets centralstyrelse. Grundplåten lades genom såväl insamling av medel bland landets hela svenskspråkiga befolkning som genom flera personers större enskilda donationer. Svenska kulturfonden ägs av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Den avkastning som Svenska Litteratursällskapet ställde till Kulturfondens förfogande 2008 var 38 miljoner euro. Av det stöd som Kulturfonden beviljat går cirka fyrtio procent till konst och kultur, tjugo procent till utbildning och fyrtio procent till allmän finlandssvensk verksamhet.

Den årliga ansökningsomgången infaller i november och utdelningen sker följande vår. Därutöver finns ett flertal stipendier och understöd, vilka kan sökas när som helst, till exempel ungdomsstipendier, kultur i skolan, resestipendier med mera.

Stora kulturpriset

redigera

Se även

redigera

Källor

redigera

Externa länkar

redigera