Svenska Finlands folkting eller Folktinget är ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Folktingets uppdrag är att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och det svenska språkets ställning i Finland, samt bevaka finlandssvenskarnas intressen.[1] Folktingets ställning är lagstadgad.[2] Folktinget tar del i lagstiftningsprocessen och ger utlåtanden åt olika myndigheter om frågor som berör den svenskspråkiga befolkningen.

Finansiering

redigera

Folktingets verksamhet finansieras i huvudsak genom statsstöd för dess lagstadgade uppgifter. Folktinget får stöd också av en del tvåspråkiga kommuner och av Svenska Finlands folktings garanter (grundad 1942). Projektverksamheten finansieras främst genom bidrag från stiftelser och fonder.[1]

Representation

redigera

Alla de riksdagspartier som har svenskspråkig verksamhet är representerade. Folktingsledamöterna utses i samband med kommunalvalet så att fördelningen av ledamotsplatserna bestäms utifrån antalet röster som tillfallit partiernas svenska kommunalvalskandidater. Svenska kandidater är de kommunalvalskandidater som i befolkningsdatasystemet angett svenska som modersmål. Kandidater som har arbetat för det svenska språket i Finland, verkat i svenskspråkiga politiska organisationer samt uppgett svensk titel eller yrkesbeteckning i den officiella sammanställningen av kandidatlistorna i kommunalvalet kan också räknas med på begäran av partiet. [3]

Foltingets nuvarande ordförande (2020) är Sandra Bergqvist (SFP) och vice ordförande är Jacob Storbjörk (SDP) och Jonny Andersen (Åland). Folktingets kansli leds av en folktingssekreterare. Politices doktor Markus Österlund har fungerat som folktingssekreterare sedan år 2010.

Mandatfördelning

redigera
Parti Antal mandat [4] Andel
Svenska folkpartiet 40 53 %
Socialdemokraterna 11 14 %
Vänsterförbundet 6 8 %
Samlingspartiet 4 5 %
Gröna förbundet 4 5 %
Kristdemokraterna 2 3 %
Centerpartiet 1 1 %
Ålands lagting 7 9 %

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ [a b] Camilla Lindberg, red (2020). ”Om Folktinget”. Rum för alla – Folktingets arbete för svenskan i Finland under 100 år. Helsingfors: Svenska Finlands folkting. sid. 10–11. ISBN 978-952-9700-61-5 
  2. ^ ”Lag om Svenska Finlands folkting (1331/2003)”. Finlex. http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2003/20031331. 
  3. ^ ”Frågor och svar”. Svenska Finlands folkting. Arkiverad från originalet den 2 september 2019. https://web.archive.org/web/20190902121349/https://www.folktinget.fi/sv/folktinget/faq/. Läst 2 september 2019. 
  4. ^ ”Förtroendevalda”. Svenska Finlands folkting. Arkiverad från originalet den 18 april 2021. https://web.archive.org/web/20210418210110/https://folktinget.fi/sv/folktinget/fortroendevalda/. Läst 21 april 2021. 

Externa länkar

redigera