Svenska Bibelsällskapet

organisation i Sverige

Svenska Bibelsällskapet är en ideell förening som grundades den 22 februari 1815[1] med inspiration från det 1804 grundade British and Foreign Bible Society i syfte att sprida Bibeln till svenska folket. Även i dag är arbetet inriktat på att stimulera och underlätta bibelläsning och bibelanvändning. Bibelsällskap bildades successivt i alla stift, men med tiden har verksamheten i stiften fått andra former. Internationellt ingår Bibelsällskapet sedan 1946 i United Bible Societies (UBS).

Svenska Bibelsällskapet
Klassificeringekumenisk organisation
Styrande enhethuvudmannarådet
Tjänsterbibelöversättning, bokförsäljning, undervisningsmaterial, upphovsrätt för Bibel 2000
Region och utbredningnationell
Bildad22 februari 1815
TypIdeell förening
Syfte/fokusgöra bibeln översatt, känd, spridd och använd
SäteUppsala
Officiella språkSvenska
beskyddareCarl XVI Gustaf
ordförandebiskop Åke Bonnier
generalsekreterareAnders Göranzon
Ansluten tillUnited Bible Societies
WebbplatsOfficiell webbsida
Bibeln.se

Verksamhet redigera

Bibelsällskapets är en ekumenisk förening och dess huvudmän är de flesta kristna trossamfunden i Sverige, den ekumeniska rörelsen i Finland, Svenska Akademien och Vitterhetsakademien.

Stadgemässigt svarar den för översättning av Bibeln, bokutgivning, förmedling av biblar och bibellitteratur, verksamhet med nya medier, främjande av Bibelns användning, insamlingsverksamhet till förmån för bibelarbete i Sverige och utlandet samt förvaltning av den statliga fonden Bibelfonden. Frågor om bibeltolkning lämnas av principiella skäl till andra, till exempel de trossamfund vilkas tro har sin grund i Bibeln. Det är stadgat att sällskapet arbetar i övertygelsen om att uppdraget är givet av Gud.[2]

Bibelsällskapet ansvarade för lanseringen av den nya översättning, Bibel 2000, som började tas i bruk 1999 och som arbetats fram av den av regeringen tillsatta 1973 års bibelkommission. Arbetet avslutades när Bibel 2000 presenterades som den offentliga utredningen SOU 2000:100. Staten har inte för avsikt att ta ansvaret för någon ytterligare bibelöversättning. Bibelsällskapet, som i sitt kansli har en särskild översättningsenhet, fortsätter bevaka översättningsfrågor och forskning. Avsikten är att göra en ny vetenskapligt grundad bibelöversättning som ska kunna tas i bruk då den nuvarande har spelat ut sin roll. När en sådan översättning ska vara klar diskuteras, men några beslut finns inte. Översättningsenheten samordnar också svenska översättningar av Dödahavsrullarna.

Internationellt arbetar Bibelsällskapet bland annat i samverkan med UBS med översättning till andra språk än svenska av biblar, liksom tryckning och distribution av biblar.

Svenska bibelsällskapet har sitt kansli i Uppsala. Ordförande är 2020 biskop Åke Bonnier[3] och generalsekreterare sedan 2019 Anders Göranzon, präst i Svenska kyrkan.[4]

Bibelfonden redigera

Bibelfonden, egentligen Stiftelsen Svenska Bibelsällskapets bibelfond, är en statlig stiftelse som förvaltas av Svenska Bibelsällskapet.[5] Fonden bildades av staten i samband med utgivningen av Bibel 2000 och tillförs den royalty som följer av utgivningen.[6] Fonden ska främst bekosta insatser för löpande bevakning av och arbete med bibelöversättningsfrågor samt med att sprida intresse för bibeln. Fonden ska finansiera nästa bibelöversättning. Bestämmelser om Bibelfonden finns i ett särskilt avtal.[7]

Bibelfonden har en särskild styrelse som beslutar om formerna för förvaltningen av fondmedlen, liksom om anslag ur fonden. Styrelseledamöter är Bibelsällskapets styrelse, med tillägg av dels företrädare för Svenska Bokförläggareföreningen och Kristna Bokförläggareföreningen, dels en av regeringen utsedd ledamot.[7] Styrelsen har också uppgiften att bevaka de rättigheter som tillkommer de forskare och författare som medverkade i arbetet med Bibel 2000.

Generalsekreterare redigera

Se även redigera

Källor redigera

Källor redigera

  • "De svenska bibelsällskapens uppkomst" av E M Rodhe, tryckt i Kyrkohistorisk årsskrift 1906 och 1908.
  • Svenska bibelsällskapet 1815-1915 av F A Beskow. Stockholm 1915.
  • Ord med makt! Svenska bibelsällskapets historia 1815-2000 av Anders Ruuth. Stockholm 2000.

Externa länkar redigera