Svenska Akademiens språkforskarpris delades för första gången ut år 2006. Priset har till syfte att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare och gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Med sitt prisbelopp på 250 000 kronor är det ett av Svenska Akademiens största priser och dess största språkpris.

Pristagare redigera

Fotnoter redigera

Externa länkar redigera