Christer Platzack, född 1943, är professor emeritus i nordiska språk vid Lunds universitet. Han är en av de mest kända generativa grammatikerna i Sverige. Platzack disputerade 1974 på avhandlingen Språket och läsbarheten vid Lunds universitet. Han var först professor i svenska språket vid Stockholms universitet 1981–85 och därefter professor i nordiska språk vid Lunds universitet 1986–2010. Platzack är redaktör för Studia Linguistica och har tidigare även varit redaktör för tidskrifterna Working Papers in Scandinavian Syntax och Arkiv för nordisk filologi.

Publicerade böcker Redigera

  • Språket och läsbarheten (ak. avh.) 1974. Lund: Gleerups.
  • The Semantic Interpretation of Aspect and Aktionsarten. A Study of Internal Reference in Swedish 1979. Dordrecht: Foris.
  • Modern grammatisk teori. En introduktion till EST 1982. Lund: Liber.
  • The Role of Inflection in Scandinavian Syntax [tillsammans med Anders Holmberg] 1995. Oxford: Oxford University Press.
  • Svenskans inre grammatik – det minimalistiska programmet. En introduktion till modern generativ grammatik 1998. Lund: Studentlitteratur.
  • Den fantastiska grammatiken: en minimalistisk beskrivning av svenskan 2011. Stockholm: Norstedts.

Utmärkelser, ledamotskap och priser Redigera

Externa länkar Redigera

Referenser Redigera

  1. ^ https://journals.lub.lu.se/vsl/issue/view/3031/621 Vetenskapssocieteten i Lund Årsbok 2018